Skolebesøk

I slutten av november (20. og 21.) besøkte rektorene og IKT-veilederne ved pilotskolene samt skolesjefen og jeg Bærum kommune. Der besøkte vi Bærums Verk skole (1.-7.trinn) og Vøyenga skole (8.-10.trinn). Skolesjefen var tilbake på gamle tomter 🙂

Bærums Verk ble vi tatt godt imot av rektor og en lærer (skolens “primus motor” i iPad). De fortalte at skolen startet opp med iPad i fjor til sine 1.klassinger. Alle elevene fikk en iPad hver («en til en» – 1:1).
Elevene bruker iPad´en i de aller fleset fag (litt læreravhengig), og tar med seg iPad´en hjem hver dag – ikke i helger og ferier. Skolen har helt klare regler for hva iPad´en skal brukes til.
Ikke alle foreldre synes det er like greit med iPad hjemme og på skoleveien. Foreldrene er ansvarlige for iPad´en når elevene ikke er på skolen. Dette er ikke noe annerledes enn med skolebøker, men det er klart det er mer alvorlig å miste/ødelegge en iPad enn en skolebok. Likevel opplevde ikke skolen slike reaksjonene som et problem.
Vi fikk også være med inn i en undervisningstime der elevene jobbet med regnefortelling i app´en Scribble Press. Det var svært interessant å se hvordan elevene samarbeidet og hjalp hverandre.
På slutten av timen tok elevene med seg iPad´en til samlingsområdet og 2-3 elever framførte fortellingen sin. Veldig fint å se hvordan iPad´en kunne være til hjelp i en framføring: En elev hadde spilt inn sin egen stemme mens han lagde fortellingen, og hadde dermed laget en film. Når han skulle framføre, plugget han bare iPad til projektoren og lydanlegget og spilte av 🙂
Vi fikk også demonstrert «Eple opp», noe som betydde at skjermene skulle legges ned mot pulten og at fokus skulle være på læreren.

Vøyenenga skole startet også opp med iPad´er i fjor – i spesialundervisning. I år utvidet de med iPad´er til alle 8.trinnselever (1:1). Lærerne ble kurset godt og det er trolig en viktig sukessfaktor. Vi fikk en god demonstrasjon av administrasjonssystemet (MDM´et) LightSpeed og hvordan sette iPad´ene og bruken av disse i system.

Vi fikk også anledning til til å møte 2 8.klassinger, og stille dem noen få spørsmål. De var (selvfølgelig) svært fornøyde med å bruke iPad på skolen og i de fleste (alle?) fag. De mente at undervisningen var blitt en helt annen (enn uten bruk av iPad), og nevnte egentlig bare én utfordring; Air drop. Det kunne være irriterende at noen plutselig sendte et bildet (o.l.), spesilt under presentasjoner og framføringer.
De hadde ikke noe behov for tastatur, selv om noen medelever hadde kjøpt seg dette privat.

Etter besøkene hadde vi 2 gode og effektive arbeidsøkter der vi delte våre tanker og erfaringer fra besøkene, og jobbet deretter med styringsdokumentet/prosjektbeskrivelsen.

For min egen del synes jeg besøket var svært nyttig og det er flott at skoler tar i mot oss slik og deler sine erfaringer. Jeg sitter igjen med følgende;

  • Det er viktig av lærere blir godt kurset og føler seg trygge med iPad´en, også til faglig bruk
  • Det er også viktig at elevens får bruke iPad´en ofte og at de føler at den blir et naturlig hjelpemiddel
  • Informasjon til foreldre er svært viktig. Likeledes kontrakt og brukerveiledninger (gjerne video)
  • Tilleggsutstyr som er interessante; etui med gummi mot iPad´en (for å dempe eventuelle fall og støt), holdbare headset, AppleTV, penn for å øve grep og håndskrift
  • Viktig å ta i bruk skylagring slik at elevarbeidene kan lagres trygt
  • LightSpeed virker til å være et godt administrasjonssystem og har mange muligheter; både for å administrere enheter, kontrollere funksjoner og bistå tilkoblinger m.m.
  • Smart med opplading i lekse 🙂 Likevel kan det kanskje være greit å ha lader og hurtiglader i klasserommet
  • Viktig at lærernettverk fungerer (for erfaringsdeling, inspirasjon,..)
  • Personlig PIN kode kan være aktuelt for litt større elever

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s