Utbedring av skolenes interne nettverk

For å sørge for god nok infrastruktur (internettkapasitet og hastighet på skolens interne nettverk), har vi gjennom Ikomm AS og TeleDataØst utbedret det interne nettverket på de 4 pilotskolene.

Internt nettverk

Utbedringene har i hovedsak bestått av å bytte ut alle berørte nettverksswitcher, nødvendige utskifting av patcheskap, ny terminering av fiber og høyere bredbåndskapasitet.

Vi har i utgangspunktet valgt ett felles trådløst nettverk for de 4 skolene. Dette gjør det enklere å sette opp iPad´ene og enklere å organisere felles møter for lærere og elever i piloten.