Første Eplemøte avholdt

Torsdag 17.april avholdt vi vårt første Eplemøte. Dette er navnet vi har gitt nettverkssamlingene våre. Her møtes lærere fra alle 4 pilotskoler til erfaringsutveksling og tips og triks.

Det første møtet ble avholdt på Kringsjå skole, og lærene der demonstrerte blant annet app´en Showbie:

App´en showbie

App´en showbie

Vi fikk se hvordan opprette og gjennomføre en innlevering, hvordan kommentere elevers besvarelse og hvordan bruke app´en til å distribuere dokumenter.

iPad´ene har også blitt tatt i bruk i musikkundervisningen ved Kringsjå og GarageBand har blitt populært blant elevene.

Kringsjå viste også hvordan man kan bruke Tilgjengelighet (Generelt – Innstillinger) for å begrense tilgang til funksjoner og app´er. Vær likevel forsiktig med å bruke dette, for disse innstillingene må låses med en pinkode, og tap av denne betyr at iPad´en må resettes til fabrikkinstallasjon.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s