Barn ble bedre med brett

Illustrasjonsfoto: Pixabay

Illustrasjonsfoto: Pixabay

I følge rapporter fra en svensk skole, har bruk av iPad og læringsmetoden “skrive seg til lærende” gitt gode læringsresultater med forbedret både lese og skriveferdigheter og 20% forbedring på nasjonale prøver.
Læringsmetoden er nok den som har størst virkning her, men iPad´en gjør metoden effektiv.

I denne artikkelen i PC World Norge kan du lese mer om læringsmetoden og bruk av iPad.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s