Digitale perler fra StatPed

www.barnevakten.no skriver i en artikel om digitale ressurser fra StatPed. Mange av disse som omtales er app´er for speialpedagogikk, men som en av læremiddelutviklerne presiserer; læringsressursene er like gunstig for andre.

Bøker og digitale publikasjoner kan like enkelt spres ut til iPad´ene via LightSpeed, som app´er kan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s