iPad og Feide

FEIDEI disse dager lanseres Feidepålogging i grunnskolene i Lillehammer kommune. Feide tilbyr bl.a. autentisering med et brukernavn og passord mot en rekke nettbaserte tjenester.
Hvordan vil dette forholde seg mot iPad?


I motsetning til PC, må man ikke logge seg inn på iPad. iPaden forholder seg i stor grad til AppleID, og denne er ikke en Feidetjeneste. Feide er et norsk rammeverk, og det er for det med meste norske tjenester som tilbyr innlogging med Feide.

Det betyr at

  • trolig vil svært få app´er tilby Feideinnlogging (da de fleste av disse ikke er produsert i Norge).
    De vi vet om per i dag som tilbyr Feideinnlogging, er IntoWords, CD-Ord og andre tjenester fra MV-Nordic.
  • i stor grad er ved bruk av nettjenester man vil kunne dra nytte av Feideinnlogging; eksempelvis its learning, Ordnett, Salaby m.m. Mange av disse finner du på DIG3-siden “Feidetjenester”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s