Apple trekker tilbake ladere

Apple har oppdaget at en del ladere kan knekke og gi støt. De tilbakekaller derfor disse laderne. For å finne ut om en lader er berørt, må man lese av tegn på innsiden av laderen:affected_adapter

Les forøvrig mer om problemet og hvordan lese av laderen på Apple supportside.

For å bytte lader, er det enklest å benytte seg av nettskjemaet. Du må ha AppleID´en din og iPad´ens serienummer klart. (Serienummeret kan du enten finne ved via Innstillinger > Generelt > Om eller lese av på iPad´ens bakside (NB! Veldig liten skrift).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s