Etter piloten: Veien videre

Pilotprosjektet ble avsluttet 31/12 2015. Selv om sluttrapporten i skrivende stund ikke er ferdig, ser vi noen klare resultater:

  • Økt motivasjon
  • Lettere å drive tilpasset opplæring
  • Mer mestringsfølelse

Med bakgrunn blant annet i disse resultatene, er det blitt besluttet at Lillehammer kommune satser videre på iPad i grunnskolen. Skolekontoret har lagt en plan for videre innføring og i disse dager tas de første stegene i denne innføringsplanen:

  • Alle 6.trinns elever skal i løpet av vinteren og senvinteren få iPader.
    Det er samme utstyr som i pilotprosjektet:

Den videre planen er å innføre iPad på tilsvarende vis på flere trinn i de nærmeste årene, slik at tilslutt 2. til 7.trinn er dekket opp.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s