Oppdatering av operativsystemet: iOS 9.3:

iOS 8La det være helt klart: Oppdatering av operativsystemet er en ganske stor operasjon. Dersom ting går galt, er det mulig at iPad´en ikke starter. Derfor er det alltid lurt å ta en sikkerhetskopi før man oppgraderer operativsystemet. Les om hvordan du sikkerhetskopierer iPad´en på Apples supportsider.

iOS 9.3 inneholder noen få nyheter, og mest interessant for oss lærere bør appen Klasserom være. Denne app´en gjør det mulig å

  • Se det samme som elevene, altså få elevens skjerm på din iPad
  • Åpne og låse app´er på elevens iPad
  • Nullstille elevens pinkode

Les mer om iPad og iOS i utdanningen her.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s