iPad som hjelpemiddel med språkvansker

Afasiforbundet har skrevet et idehefte om bruk av iPad som et hjelpemiddel i hverdagen når en har fått afasi eller andre kommunikasjonsvansker. Ideheftet gir også mange gode tips til hvordan iPaden kan hjelpe til i arbeidet med generelle språkvansker.

Her finner du ideheftet: Idehefte iPad og afasi

Hovedpunktene i ideheftet kan ses i denne youtube-videoen:


 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s