AppleID og Familiedeling

apple_id

For at elevene skal kunne bruke iPad´en fullt ut, også til private app´er, må foreldre opprette en AppleID til sitt barn. Jeg skriver om dette i denne bloggen, for at du som lærer både skal være informert og for å hjelpe deg med spørsmål du eventuelt kan komme til å få.La meg først påpeke at det ikke er nødvendig med en AppleID for å bruke iPad´en i undervisningssammenheng. AppleID trengs derimot for å bruke “Finn min iPad”, sikkerhetskopiering av iPad´en (til iCloud) samt for å bruke de andre iCloud-tjenestene. For å skru på “Finn min iPad” må skolen altså opprette en AppleID til elever, dersom foreldre ikke gjør det. (Apple jobber med en løsning der vi som kommune/skole kan opprette institusjonelle AppleID´er, men denne løsningen er foreløpig kun tilgjengelig i USA.)

Hvis foreldre ønsker å opprette en AppleID til sitt barn, anbefaler vi at de bruker Apples Familiedeling. Med Familiedeling kan foreldre bl.a.

  • opprette en AppleID til barn under 13 år
  • hjelpe med glemt passord og/eller svar på sikkerhetsspørsmål
  • godkjenne alle kjøp (også kjøp av gratis app´er)
  • knytte sitt betalingskort til barnets bruker

For å kunne opprette en AppleID gjennom Familiedeling, må foreldre selv ha en Appleenhet og en AppleID.

Alternativet til å bruke Familiedeling, er å opprette en AppleID på “vanlig” måte (via appleid.apple.com). Foreldre bør være oppmerksomme på at denne måten ikke godtar alder under 13 år, og at man må registrere et betalingskort. Dette alternativet anbefales dermed ikke.

Følgende informasjonskriv deles ut til foreldre på foreldremøte om iPad: AppleID og Familiedeling

2 thoughts on “AppleID og Familiedeling

  1. Pingback: Førstegangsoppsett for iPader i DEP | ipadilillehammerskolen

  2. Pingback: Interne rutiner | ipadilillehammerskolen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s