Hvordan kjøpe og administrere apper

Lighthspeed MDM: Appdistribusjon

Siden Lightspeed er hierarkisk oppbygget, vil app´er du ruller ut på et nivå, arves av underliggende nivå. Hvis du f.eks. står på skolenivå og ruller ut en app (som beskrevet under), vil alle brukerne på skolen få app´en. Dette er viktig å være klar over mht antall lisenser du må kjøpe.

Rulle ut en app

 1. Logg deg inn på Apples VPP-butikk med skolens VPP bruker.
 2. Søk fram app´en du vil kjøpe, og legg inn antall lisenser. Husk å velge
  vpp-managed-distribution
  hvis du får valget. (Gratis app´er har ikke dette valget; der er Managed Distribution obligatorisk.)
 3. Hvis app´en koster penger, må du sørge for å ha lagt inn et gyldig betalingskort i profilen din.

Selv om du ganske umiddelbart får en e-post som sier at “Lisensene dine er tilgjengelige”, går det en liten stund (kanskje så mye som 40 minutter) før app´en dukker opp i Lightspeed.

 1. I Lightspeed; naviger deg fram til rett nivå/gruppe, klikk “Apper” og velg “Installer app”:
  ls-installer-app-1
 2. Velg installasjonstypen “Managed Distribution [..]” og velg videre din skole distribusjonstjeneste:
  ls-installer-app-2
 3. Nå listes det opp alle app´er du har kjøpt (med info om antall kjøpte lisenser/ledige lisenser) og du installerer app´en ved å klikke på “Install” bak appnavnet.

App´en er nå på vei ut til deltagerne på nivået/gruppa samt underliggende nivåer/grupper.

Fjerne en app

Du kan fjerne en app enten fra en gruppe eller fra en bruker. App´en er fortsatt kjøpt så du vil alltid ha tilgang til lisensene (så lenge app´en finnes i App Store).

Fjerne app fra en gruppe

 1. Start med å navigere deg fram til nivået/gruppa der app´en er installert.
 2. Klikk på Apper og klikk på app´en du vil fjerne:
  ls-fjern-app-fra-gruppe
 3. Velg deretter Fjern App, og svar bekreftende på kontrollspørsmålet.

Fjerne app fra en bruker

Dette gjør vi når f.eks. en elev slutter, eller av andre årsaker ikke lenger skal ha en app.

 1. Let fram brukeren (enten ved å navigere til rett gruppe og deretter velge Brukere, eller ved å søke fram vedkommende bruker).
 2. Bla deretter helt i bunnen på brukerens “kort”, og velg Tilbakekall:
  ls-fjern-app-fra-bruker
  Legg merke til at du kan tilbakekalle alle lisenser med et klikk. Dette er nyttig hvis f.eks. eleven slutter ved skolen. Dermed kan vi gjenbruke lisensene på andre elever.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s