Lightspeed og oppbygning

Lightspeed MDM

Lightspeed (forkortet LS) er som kjent vårt valgte administrasjonssystem for iPader.
Lightspeed er et nettbasert verktøy, og pålogging foregår via adressen https://lsmdm.com. (Det er fullt mulig for en lærer å logge seg på LS, men per høst 2016 er det kun IKT-veiledere og kommunal IT-rådgiver som har tjenestelige behov for å logge seg inn.)

LS er bygget opp slik:
Under toppnivået Lillehammer Kommune, finnes hver skole inklusive PPT og organisasjonskontoret Lillehammer kommune som egne nivåer:

ls-oppbyggingAlle iPader og brukere er registrert i LS.
Videre er iPadene registrert på toppnivået Lillehammer Kommune (etter vår 2016 registrert via Apple DEP), og brukerne er registrert (via csv import) på organisasjonskontoret Lillehammer kommune.

Alle enheter på skolenivå har registrert egne VPP-brukere (for volumkjøp av lisenser) med unntak av PPT.
VPP-bruker på organisasjonskontortnivå har IT-avdelingen kontroll på.
VPP-tilknytning mellom LS og VPP-butikk må årlig fornyes ved at skolen laster ned en “token” fra Kontoinnstillinger i VPP-butikken, og at denne legges inn under Innstillinger > Administrert distribusjon i LS.

Under organisasjonskontoret Lillehammer kommune er det opprettet følgende grupper:

 • Rektorer (gruppe)
 • Elever (smartgruppe)
 • Trinnvise elevgrupper (smartgruppe), f.eks. “2005-kull” (for elever som er født i 2005)
 • IT (gruppe)

Under hver ordinære skole (f.eks. Vingar barneskole) er det opprettet følgende grupper:

 • En gruppe per basisgruppe (f.eks. VGA-2005A)
 • En gruppe for lærere (f.eks. VGA-Teacher)
 • Det kan også være opprettet egne grupper for spesialundervisning

IKT-veileder ved hver skole står forøvrig fri til å opprette andre grupper (f.eks. for å forhindre tilsiktet bruk av Youtube-appen).

PPT har etter eget ønske følgende undergrupper:

 • PPT Skole
 • Speialpedagoger
 • TIT (Tidlig innsats team)
 • Veiledningstemaet

Denne organiseringen gjør at det er mulig å dytte ut apper og innstillinger på ønsket nivå.
Vedrørende utrulling av apper, bør følgende hensyn vektlegges:

 • Jo høyere opp i nivåene, jo mindre arbeid er det å installere og oppdatere apper
 • Jo lavere ned i nivåene, jo færre brukere berøres av “Force app management” og “reinstall app”
 • Gjenbruk: En app rullet ut på skolenivå, kan ikke uten videre gjenbrukes på andre skoler.

Lightspeed Dashboard

Lightspeed Dashboard (https://launch.lightspeedsystems.com/) er en samleside for innlogginger av Lightspeed Incs nettbaserte verktøy, og inneholder dessuten “Admin Tools” der det er mulig å administrere skoler, grupper, brukere og importere bruker via en csv-fil.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s