Interne rutiner

 • Erstatninger og reparasjoner dekkes i utgangspunktet av skolen. Kontakt Thor Arne på IT-avdelingen og oppgi iPadens serienr og hva som er feil.
  OBS! Før enheten leveres til service, må Finn iPad være skrudd av
 • iPader til elever og lærere som bytter skole (til en annen grunnskole i Lillehammerskolen), følger med over til ny skole.
  Slutter vedkommende i Lillehammerskolen (f.eks. ved å flytte ut av kommunen), blir iPaden (med deksel/tastatur og original lader) værende på skolen. Husk å gjennomføre Rutinebeskrivelse for iPad som skal gjenbrukes
 • Brukeradministrasjon Lightspeed (LS):
  LS har egen brukeradministrasjon som ikke er synkronisert med kommunens andre systemer. Derfor må brukere legges inn, flyttes og slettes etter egne rutiner.
  IT-avdelingen håndterer brukeradministrasjon, men skolene rapporterer inn endringer underveis.
 • Apple-ID kreves ikke for utrulling av apper. Opprettelse av AppleID er derfor valgfritt og opp til foresatte. Familiedeling anbefales.
  Apple apper (Keynote, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers) krever i utgangspunktet AppleID, men gjennom “Force app management” i Lightspeed unngår vi dette.
 • Brukeradministrasjon Showbie:
  Også Showbie har sin egen brukeradministrasjon, https://dashboard.showbie.com/signin, og skolene administrerer selv lisenser og tilganger via denne nettsiden.
  Det er kun lærere med aktiv undervisning i “iPad”-grupper som trenger prolisens.
  Hvis det er tomt for prolisenser, kontaktes IT-avdelingen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s