Oppdatere apper i Lightspeed

Når en iPad settes opp (enten første gang eller etter en fabrikkinstallasjon) kontakter iPaden automatisk (pga Apple DEP) MDM-verktøyet Lightspeed. Brukeren (elev eller lærer) logger seg inn med sin Lightspeedbruker, og deretter installeres apper og innstillinger fra Lightspeed til iPaden.

Etter dette er iPaden klar til bruk. iPaden og appene lever egentlig sitt eget liv, selv om “navelstrengen” til Lightspeed er fortsatt intakt. (Hvis man i Lightspeed f.eks. fjerner appen eller trekker tilbake lisensen, vil appen forsvinne fra iPaden.)

Eneste gangen iPaden får apper fra Lightspeed, er:

  • Når iPaden settes opp (enten som ny eller etter en fabrikkinstallasjon)
  • Når en ny app legges til i Lightspeed
  • Når man i Lightspeed bruker «Force app management» eller «reinstall app» på en iPad eller en gruppe med iPader

Når en app kommer i en ny versjon, må altså denne oppdateres på selve iPaden. En oppdatering av appen i Lightspeed (se “oppskrift” under) vil altså ikke oppdatere appen på iPader.
Så sant brukeren har en AppleID, skal apper i utgangspunktet oppdateres på hver iPad gjennom AppStore > Oppdateringer.
Det samme gjelder operativsystemet iOS: Operativssystemet skal i utgangspunktet oppdateres på selve iPadene.

Hvis brukeren ikke har AppleID, må appene oppdateres via Lightspeed, via «reinstall app».

Hvorfor og hvordan oppdatere apper i Lightspeed

Hvis det ikke hjelper iPadene at jeg oppdaterer apper i Lightspeed, hvorfor skal jeg da bruke tid på dette?
Svar:

  1. Når iPader rulles ut eller fabrikkinstalleres, vil vi gjerne at de skal få siste versjon av appene, så eleven slipper å oppdatere det første han gjør.
  2. For å kunne oppdatere apper til elever og lærere som ikke har AppleID.
  3. Dersom vi må bruke “Force App Management” (f.eks. til Apples egne apper Keynote, Pages, Numbers, iMovie, Garageband)

For å oppdatere apper for en enkeltelev: Naviger deg fram til elevens iPad, og klikk på fanen Arvede apper (eng: Inherited Apps):

ls-force-app-management-reinstall-appFinn deretter fram til appen du vil oppdatere og velg Installer appen på nytt (eng: Reinstall App).

For å oppdatere apper for en gruppe: Naviger deg fram til nivået der appen du vil oppdatere er installert, og klikk på venstrefanen Apper (eng: Apps). Apper som finnes i en ny versjon er merket «UPDATE AVAILABLE». Klikk på appen og klikk deretter på Update App:

ls-force-app-management-reinstall-app-gruppe

Dette oppdaterer altså ikke appene på iPader, det må hver enkelt gjøre selv gjennom AppStore, men det sørger for at nye/fabrikkinstallerte iPader eller iPader uten AppleID får den siste versjonen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s