Anbefalt artikkelserie

Rikt-ASrikt.net har en blogg der de skriver en artikkelserie om digitale verktøy i begynneropplæringen:

  • Første artikkel, utgitt 5.mai 2017, handler om STL+ (“skrive seg til lesing med talende tastatur”)
  • I andre artikkel, utgitt 10.mai 2017, skriver rikt.net om gevinster i begynneropplæringen, bokstavprogresjon og tekstskaping
  • Tredje artikkel (og i skrivende stund, siste artikkel), utgitt 21.mai 2017, handler om å tilrettelegge for mestring, gjennom deling, vurdering og annerkjennelse

Artikkelserien anbefales da den oppfordrer til refleksjon og vurdering av egen lærervirksomhet og -arbeid.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s