Office 365: Word, Excel, Powerpoint med mer samt skylagring

O365 sky

Klikk på bildet for mer info om O365

Lillehammer kommune starter høsten 2017 opp med innføringen av Office 365 (forkortet til O365). Det betyr at den kjente og kjære Officepakka (Word, Excel, Powerpoint m.m.) blir oppgradert og blir tilført en del ny funksjonalitet. Blant det nye som vil bli tilgjengelig, er skylagring i OneDrive. (Skylagring kan ses på som en privat harddisk på internett. Det er altså et sted på internett hvor du trygt kan lagre dine filer.)

Når O365 er på plass, vil altså alle få et eget lagringsplass på internett, og denne lagringsplassen vil være tilgjengelig fra PC, iPad og fra andre enheter som har tilgang til internett.
Det er en stor jobb å innføre O365, og sluttdato for innføringen er ennå ikke på plass. Skoler som deltok i pilotprosjektet (Vingar barneskole og Smestad ungdomsskole) vil få tilgang til O365 allerede fra skolestart høsten 2017.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s