Apples Klasseromsapp

Apple Klasserom 1

Apple har en flott verktøy som kan være svært nyttig i klasserommet (blant annet i
forbindelse med klasseromsledelse): Klasserom

Selv om appen inngår i vårt opplæringsprogram, velger jeg å skrive litt om den her også.

Appen skal kun kjøres fra en læreriPad, og selve appen vil dermed ikke finnes på elevenes iPad.

Når lærer starter appen og oppretter klasser, vil det dukke opp et Klasseromsvalg under Innstillinger:

Apple Klasserom eleviPad Her må elev koble seg til klassen og videre godta noen vilkår.

Lærer må altså sette opp klasse før appen får noen innhold.

 

 

Det er mulig å få satt opp klasser fra administrasjonsverktøyet Lightspeed. Hvis det gjøres for din klasse, trenger verken elev eller lærer å foreta seg noe for å bruke appen. Høres dette interessant ut, så snakker du med skolens iPad-ansvarlig.

Les gjerne mer om Klasseromsappen på Apple sine nettsider.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s