Gladnyhet :-)

Utdanningsdirektoratet skriver på sine nettsider:

Følgjande nettlesarar vert støtta av eksamensgjennomføringssystemet PGS […]

Skjermoppløysinga skal vere sett til minimum 1024×768 for kandidatar og 1280×1024 for eksamensansvarlege.

På nettbrett:

  • iOS versjon 11 eller nyare med Safari
  • iOS versjon 11 eller nyare med Chrome
  • iOS versjon 11 eller nyare med Firefox
  • […]

Dette betyr i praksis at det nå er mulig å gjennomføre skriftlig eksamen i grunnskolen med bruk av iPad!

Fra før av kjenner vi til at det er fullt mulig å gjennomføre både nasjonale prøver, kartleggingsprøver (tekniske krav) og elevundersøkelsen (tekniske krav) på iPad. Dermed er det fritt fram for å bruke iPad som digitalt hjelpemiddel ved alle prøver og eksamner i udirs regi.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s