Teknisk: Hvordan sette opp Apple Classroom i Lightspeed

Apple Klasserom 1

Fordelen med å sette opp Klasseromsappen i Lightspeed, er at elever og lærere ikke behøver å foreta seg noe for at gruppene og tilgangene skal komme på plass.

Husk at Klasseromsappen krever følgende for å fungere:

 • iOS må være i versjon 10.3 eller nyere
 • Elevens iPad må være i overvåkningsmodus
 • Elever og lærere må være medlem av samme gruppe (ikke smartgruppe) i LS
 • Lærere må ha rollen Administrator i gruppene
 • Bluetooth må være aktivert på iPadene (elever og lærere)
 • Elevenes iPad må være i nærheten av lærers iPad
  (I nærheten betyr innen rekkevidde for Bluetooth, som vi kan regne som mellom 20 og 50 meter.)

Slik går du fram for å sette opp Klasseromsappen i LS:

 1. Opprett en gruppe (ikke Smartgroup) hvis det ikke allerede finnes en:
  LS Opprett gruppe
 2. Sørg for at elever i klassen meldes inn i gruppen som “Brukere”/”Users” og lærere meldes inn som “Administratorer”/”Admins” i gruppen:
  LS Klasseromapp Elever og lærere
  Det kan være mer effektivt å bruke Lightspeed verktøyet “Admin Tools” for å administrere brukere og grupper. Du finner dette verktøyet i “firkanten” øverst til høyre:
  LS Admin Tools.png
 3. Åpne “Innstillinger” for gruppen, klikk på Apple Classroom og huk av for “Enable Classroom”:
  LS Klasseromapp Enable
  Lagre.
  (Dersom du gjør endringer i elever (“Brukere”/”Users”) eller lærere (“Administratorer”/Admins”) etter at Classroom har blitt “enable”, eller du opplever at noen elever er Frakoblet i appen, kan du forsøke å “Resynkronisere” (som knappen viser i bildet over).

2 thoughts on “Teknisk: Hvordan sette opp Apple Classroom i Lightspeed

  • Hei. Bluetooth skal ikke være skrudd av på iPadene, så det bør være rett fram å koble på et bluetooth-headset. Hvis du sender meg serienummeret på din datters iPad, kan jeg sjekke at bluetooth er skrudd på og at det er åpnet for mulighet til å koble på eksternt utstyr.

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s