Office 365: Word, Excel, Powerpoint med mer samt skylagring

O365 sky

Klikk på bildet for mer info om O365

Lillehammer kommune starter høsten 2017 opp med innføringen av Office 365 (forkortet til O365). Det betyr at den kjente og kjære Officepakka (Word, Excel, Powerpoint m.m.) blir oppgradert og blir tilført en del ny funksjonalitet. Blant det nye som vil bli tilgjengelig, er skylagring i OneDrive. (Skylagring kan ses på som en privat harddisk på internett. Det er altså et sted på internett hvor du trygt kan lagre dine filer.)

Når O365 er på plass, vil altså alle få et eget lagringsplass på internett, og denne lagringsplassen vil være tilgjengelig fra PC, iPad og fra andre enheter som har tilgang til internett.
Det er en stor jobb å innføre O365, og sluttdato for innføringen er ennå ikke på plass. Skoler som deltok i pilotprosjektet (Vingar barneskole og Smestad ungdomsskole) vil få tilgang til O365 allerede fra skolestart høsten 2017.